Yıllar İtibariyle Bakiye İadesi Hesaplamaları ve Sarf Edilen Yerler

Yıllar İtibariyle Bakiye İadesi Hesaplamaları ve Sarf Edilen Yerler

Vakıf Emeklilik (Katılım Operatörü), katılım sigortası faaliyetleri ile ilgili masrafları karşılamak için, Katılım Sigortası katkı priminin (katılım miktarı) belirli oranında vekil ücreti (vekil payı) almaktadır.

Vakıf Emeklilik (Katılım Operatörü), Katılım Sigortası faaliyetleri kârının ve fonun yatırım gelirlerinin belirli oranında performans payı almaktadır.

Katılım Sigortası faaliyetleri kârından ve fonun yatırım gelirlerinden T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nce tasdik edilen tarife teknik esaslarında yazılı esaslar dahilinde belirli oranında Sigortalılara (Katılımcı) kâr dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Dağıtılabilir Kâr Miktarı (Bakiye İadesi); Komite tarafından yapılacak değerlendirme ile takvim yıl sonundaki dağıtılacak kâr miktarının %100 olarak dağıtılması esastır, Komite tarafından yapılacak katılım sigortacılığı faaliyetlerinin finansal gücüne dair değerlendirmeler doğrultusunda bu oran ve yöntem her sene değişebilir. Dağıtılacak kâr miktarı, katılım sigortası poliçelerine (sertifikalarına), net kazanılan katkı miktarları oranında paylaştırılır.

Katılım kâr payı dağıtım miktarı, senede bir kez, takvim yılı sonu katılım sigortası faaliyetlerinin finansal sonuçları üzerinden hesaplanacaktır.

Belirlenen katılım kâr payı dağıtım miktarı, takvim yılı sonu finansal raporlama dönemini takip eden 3. ayın sonunda duyurulacaktır. Duyuruyu takip eden ayın sonu itibariyle tüm katılım kâr payları, ilgili yıl içerisinde yaşamış (mebdeinden iptal, ya da tenzil olan poliçeler/sertifikalar hariç) ve hasarsız (vefat/maluliyet vb. tazminat ödemesi yapılmayan), poliçelere (sertifikalara) Vekil Modelde açıklanan kurallara göre dağıtılacaktır.

Sağlığınız Bizim İçin Önemli!