Şirketin Uyguladığı Model

Şirketin Uyguladığı Model

Vakıf Emeklilik, (Şirket/Katılım Operatörü) ve Danışma Komitesi tarafından Şirket işleyişini de göz önünde bulundurularak Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen üç yönetim modelinden (vekalet, mudarebe, hibrit) işleyiş açısından farklılık gösteren, Yönetmelik'te, Katılım Sigortacılığına İlişkin Esaslar Bölümün' de belirtilen kurallar çerçevesinde Danışma Komitesi tarafından onaylı  bir diğer yönetim modeli olan Vekil Model ile çalışılması benimsenmiştir.

Vekil model çerçevesinde hazırlanan Tekafül ürünlerinde;

  • Katılım sigortası faaliyetleri ile ilgili masrafları karşılamak için, Katılım Sigortası priminin (katılım miktarı) belirli bir oranında vekil payı (vekil ücreti) alınmaktadır.  Vekil payı oranı, sigorta bilgilendirme formlarında/sertifikalarda (veya poliçelerde) açıkça belirtilmektedir.
  • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından tasdik edilen tarife teknik esaslarında yazılı esaslar dahilinde, faaliyet kârının ve yatırım fonundan elde edilen yatırım gelirlerinin belirli bir oranında sigortalılara kâr dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Sigortalılara dağıtılan katılım kârı oranı, sigorta bilgilendirme formlarında/sertifika (poliçelerde) açıkça belirtilmektedir.
Sağlığınız Bizim İçin Önemli!