Likidite İmkanı Uygulamaları

Likidite İmkanı Uygulamaları

Vakıf Emeklilik (Katılım Operatörü), her hangi bir seneye ait Dağıtım Öncesi Katılım havuzu rakamının negatif olması yani o döneme ait gelirlerin, giderleri karşılamak için yetersiz kalması durumunda eksik kalan bakiyeyi ilgili havuzla oluşturulan yatırımlardan karşılanması esastır.  Havuzla oluşturulan yatırımların da eksik bakiyeyi karşılamaya yeterli olmadığı durumlarda bu farkı (eksik bakiye) faizsiz bir borç niteliği taşıyan Karz-ı Hasen (Likidite İmkanı) adı altında karşılamak durumundadır.

Takip eden senelerde Dağıtım Öncesi Katılım havuzu rakamının pozitif olması durumunda sigorta şirketi bu kârı, o döneme kadar yapılmış Karz-ı Hasen ödemelerinin toplamını geri alana kadar sahiplenecektir.

Vakıf Emeklilik (Katılım Operatörü), tarafından, 2015 ve 2016 yıllarında Danışma Komitesi kararı gereği %100 kâr paylaşımı yapılmış olup, bu yıllarda faizsiz borç (Karz-ı Hasen) ihtiyacı olmamıştır.

31.12.2017 itibariyle Danışma Komitesi kararı gereği ilk defa Şirket Acentesi/Dağıtım Kanallarından biri olan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. için sunulan tekafül ürünleri için 196,97 TL faizsiz borç (Karz-ı Hasen) verilmiştir.

31.12.2018 itibariyle Danışma Komitesi kararı gereği Vakıf Emeklilik tarafından, risk fonu bakiyesi açık veren tekafül ürünleri için 565.047 TL (2017 yılı karz-ı hasen tutarı olan 196,97 TL dahil) faizsiz borç (Karz-ı Hasen) verilmiştir.

Sağlığınız Bizim İçin Önemli!