Şirket Uygulamaları

Şirket Uygulamaları

Vakıf Emeklilik (Katılım Operatörü), ilk katılım sigortası ürünü olan Kâr Paylaşımlı Finansman Sigortası'nın satışına Şubat 2015'de başlamıştır. Kâr Paylaşımlı Finansman Sigortası, Danışma Komitesi onaylarıyla Katılım Sigortası çerçevesinde Tekafül sistemine uygun ve Vekil Model esasları ile hazırlanmıştır.

İlk defa 31.12.2015 itibariyle Danışma Komitesi tarafından Vekil Model Esaslarında belirtilen ve tarife teknik esasları çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarının, %100'ünün dağıtılmasına karar verilmiştir. 771 adet poliçe (sertifika) için Nisan 2016 döneminde sigortalıların hesaplarına 4.347 TL katılım kârı ödenmiştir.

Yatırım Esasları, alttaki şekilde belirlenmiş ve Danışma Komitesi tarafından onaylanmıştır.

Toplanan tüm katılım payları ile Katılımcı Havuzu' nun ve Sigorta Şirketi (Katılım Operatörü)'ne ait fonlar Danışma Komitesi'nin onayladığı İslami Finans Kurallarına uygun, faiz içermeyen varlıklarda değerlendirilecektir. Katılımcı Havuzuna kâr garantisi verilmeyip bu fonlar basiretli bir tüccar gibi Sigorta Şirketi (Katılım Operatörü) tarafından değerlendirilecektir.

Katılımcı Havuzu, Katılımcı Havuzundaki birikimin değerlendirilmesi amacıyla Danışma Komitesi'nin onayladığı aşağıdaki ilgili maddelerde sayılan yöntemlerle değerlendirilecektir.

  • Katılım Bankalarında açılacak Katılma Hesapları,
  • Katılım Endeksine uygun hisse senetleri veya Danışma Komitesi tarafından onaylanan ve dönemsel gözden geçirmeler ile güncellenen hisse senetlerinin veya endeksi,
  • Faizsiz yöntemlerle gerçekleştirilecek altın, gümüş ve döviz alım-satım işlemleri
  • Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı faizsiz yöntemlerle yatırım yapılabilecek sermaye piyasası araçları,
  • Türkiye'de veya Yurt Dışında ihraç edilen ve ihraç eden kuruluşun Danışma Komitesi tarafından onaylanmış Uluslararası Kamu veya Özel Sektör Kira Sertifikası, Türkiye'deki Kamu veya Özel Sektör Kira Sertifikası ihraçları ve benzeri faizsiz getiri veya yatırım araçları,
  • Kurucunun Danışma Komitesi tarafından onaylanmış Faizsiz Yatırım Fonları ve Faizsiz Borsa Yatırım Fonları,
  • Danışma Komitesi tarafından onaylanan diğer yatırım araçları
Sağlığınız Bizim İçin Önemli!