Yönetim Modelleri

Yönetim Modelleri

20.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtildiği üzere Katılım Sigortacılığı alanında faaliyet gösteren Şirketler, Yönetmelikte belirtilen, alttaki yönetim modelleri veya şirketin danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model çerçevesinde faaliyette bulunabilirler.

  • Mudarebe Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında aldığı yönetim ücretinin, emek-sermaye ortaklığı çerçevesinde kâr paylaşımı esasına göre belirlendiği yönetim modelidir.
  • Vekâlet Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında vekâlet ücreti aldığı yönetim modelidir.
  • Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model: Şirketin, risk fonu yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekâlet ücreti aldığı, teknik kârın tamamının katılımcılara dağıtıldığı fakat yatırım kârının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı yönetim modelidir.

Mevzuat

Yönetmelik
Genelge

Sağlığınız Bizim İçin Önemli!