Genel İlkeleri

Genel İlkeleri

  • Karşılıklı yardımlaşma ilkesi
  • Katılım kârı
  • Faizsiz borç / karz-ı hasen
  • Yatırım kriterleri (Danışma Komitesi tarafından onaylanan İslami esaslara uygun)
  • Katılım sigortacılığı sisteminin işleyişinin katılım finans sistemi prensipleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esaslarına uygunluğunu takip eden bir komitenin bulunması (Danışma Komitesi)
 
Sağlığınız Bizim İçin Önemli!