Farkları

Farkları

Katılım SigortacılığıKlasik Sigortacılık
Karşılıklı dayanışma esasına dayanır.Sadece ticari faktörleri esas alır.
Faiz içermez.Faiz içerir.
Katılımcı tarafından ödenen primlerin bir kısmı veya tamamı diğer katılımcıları potansiyel risklere karşı korumak için risk fonuna aktarılır.Sigorta şirketine ödenen primler beklenen riskler karşılığında Sigorta Şirketine aittir.
Katılımcılar ile Sermayedarların hesapları arasında tam bir ayrım vardır.Poliçe sahipleri tarafından ödenen primler şirkete gelir kabul edilir.
Yönetim modelinin niteliği ve esasları kapsamında, risk fonunun teknik kâr ve yatırım kârı belirlenen esaslar ve oranlar çerçevesinde katılımcılara dağıtılır.Bütün kârlar Şirket ve sermayedara aittir.
Tazminat ödemelerinin Katılımcı Havuzundan gerçekleştirilmesi ve Katılımcı Havuzunda yeterli bakiye olmaması durumunda Katılımcı Havuzu lehine Katılım Operatörü (Sigorta Şirketi) faizsiz borç (likidite imkanı) sağlar.Açık olması durumunda Sigorta Şirketi riskleri üstlenir.
Katılımcıların birikimleri Danışma Komitesi tarafından da onaylanan, İslami Kurallara uygun şekilde yatırıma yönlendirilir.Yatırımlarda kullanılacak fonların İslami kurallara uygun olması zorunlu değildir.
İslami prensiplerle çalışan Retekaful şirketleri tercih edilmektedir. Ancak katılım reasüransı şirketinin olmaması durumunda belli şartlarla konvansiyonel reasürans şirketleriyle çalışmasına müsaade edilmiştir.Reasürans şirketlerinin İslami prensiplerle çalışması zorunlu değildir.
Danışma Komitesi sisteminin işleyişinin katılım finans sistemi prensipleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esaslarına uygunluğunu takip eder.Danışma komitesi bulunmamaktadır.
Faaliyetleri, mevcut yasal düzenlemelerde belirlenen esasların yanı sıra Katılım Sigortacılığı mevzuatına ve denetimine tabidir.Mevcut yasa ve sigortacılık mevzuatları geçerlidir.
Sağlığınız Bizim İçin Önemli!