VIP Ferdi Kaza Sigortası

VIP Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Hayatın kötü sürprizlerinden olan kazalar ile başa çıkmak için hem maddi hem de manevi güce ihtiyaç duyarsınız. Her daim yanınızda olan sevdikleriniz, manevi yükü paylaşmanıza yardımcı olur. Peki ya, maddi yükler? Hiç merak etmeyin; ondan da ferdi kaza sigortaları sayesinde kurtulabilirsiniz. Deprem gibi özel durumlarda devreye giren VIP Ferdi Kaza Sigortası, vefat ya da maluliyet gibi durumlarda sizi ve ailenizi maddi güvenceye alır.

VIP Ferdi Kaza Sigortası ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

VIP Ferdi Kaza Sigortası ile deprem gibi beklemediğiniz durumlarda gözünüz arkada kalmaz. Bu ferdi kaza sigortası; deprem sonucunda vefatınız durumunda ailenizi, maluliyet durumunda ise sizi maddi güvence altına alır. VIP Ferdi Kaza Sigortası'nın şartları ise şöyle:

  • Sigortayı yaptırabilmeniz için 16 ila 65 yaş arasında olmanız gerekir. 
  • Poliçe süreniz 1 ay ila 1 yıl arasında değişiklik gösterebilir.
  • Primiminizi; peşin, 12 taksit, 6 ardışık taksit, %25 peşin+4 ardışık taksit şeklinde ödeyebilirsiniz.
  • Prim ödemelerini kredi kartı ya da bankomat ile yapılabilir.

VIP Ferdi Kaza Sigortası Avantajları Nelerdir?

VIP Ferdi Kaza Sigortası'nın en büyük avantajı, sizi ya da sevdiklerinizi depreme karşı maddi güvence altına almasıdır. Ayrıca 4697 sayılı kanuna göre* ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan düşmeniz mümkündür.

VIP Ferdi Kaza Sigortası'nda Bulunan Teminatlar Nelerdir?

VIP Ferdi Kaza Sigortası, depreme karşı özel güvenceler sunmaktadır. Bunlardan bazıları zorunlu, bazıları ise tercihe bağlıdır. VIP Ferdi Kaza Sigortası'nın teminatları aşağıdaki gibidir.

Depremli Kaza Sonucu Vefat: Deprem sonucu vefat etmeniz durumunda devreye giren ve menfaattarlarınıza ödenen teminattır. Sigortanın zorunlu teminatları arasındadır.

Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet: Deprem sonucu oluşan tam ya da daimi sakatlık durumunda devreye girer. Sigortanın zorunlu teminatları arasındadır.

Depremli Kaza Sonucu Toplu Taşımada Vefat: Deprem sonucu toplu taşıma araçları içerisinde vefat etmeniz durumunda devreye giren ve menfaattarlarınıza ödenen teminattır. Sigortanın seçimlik teminatları arasındadır. 

Depremli Kaza Sonucu Tedavi Masrafları: Depremli kaza sonucu tedavi masraflarınız, teminat tutarını geçmeyecek şekilde karşılanır. Sigortanın seçimlik teminatları arasındadır.

Depremli Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat: Depremli kaza sonucunda hastanede tedavi görmeniz durumunda devreye giren teminattır. Günlük tedavi ücretiniz, teminat tutarını geçmeyecek şekilde karşılanır. Sigortanın seçimlik teminatları arasındadır.

Teminatlara İlişkin Kurallar:

  • Depremli Kaza Sonucu Vefat ve Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet Teminatları zorunlu teminatlar olup; birbirine eşit olmalıdır.
  • Depremli Kaza Sonucu Toplu Taşımada Vefat, Depremli Kaza Sonucu Tedavi Masrafları ve Depremli Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat teminatları ise seçimliktir.
  • Depremli Kaza Sonucu Toplu Taşımada Vefat teminatı, Depremli Kaza Sonucu Vefat ve Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminatına eşit olmalıdır.
  • Depremli Kaza Sonucu Vefat, Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet ve Depremli Kaza Sonucu Toplu Taşımada Vefat teminatları minimum 1.000 TL, maksimum 1.200.000 TL olmalıdır.
  • Depremli Kaza Sonucu Tedavi Masrafları; Depremli Kaza Sonucu Vefat Teminatı ile Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet Teminatı'nın toplamının %5'ini aşamaz ve minimum 100 TL, maksimum 120.000 TL olabilir.
  • Depremli Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat; Depremli Kaza Sonucu Vefat Teminatı ile Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet Teminatı'nın toplam tutarının %0 0,25'ini aşamaz ve minimum 0,5 TL, maksimum 300 TL olmalıdır.

Depremli Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat için ilk 24 saat teminat dışıdır. Bir yıl boyunca ödenecek gündelik tazminat 200 günü geçemez.

Kaza Sonucu Vefat TeminatıKaza Sonucu Daimi MaluliyetıKaza Sonucu Tedavi MasraflarıKaza Sonucu Kırık/ Yanık TeminatıEk Fayda PaketleriHastanede Yatış TeminatıKaza Sonucu Eğitim Destek Tazminat TeminatıSağlıklı BeslenmeMedikal AsistanDiş SağlığıKaza Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat Teminatı
VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası++
   +   +
Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası+++        
Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası++ + +     
Sağlığım Yerinde Ferdi Kaza Sigortası++
 +  +++ 
Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası+++        
Depremli Kaza Sonucu Vefat (zorunlu teminat)Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet (zorunlu teminat)Depremli Kaza Sonucu Toplu Taşımada Vefat (seçimlik teminat)Depremli Kaza Sonucu Tedavi Masrafları (seçimlik teminat)Depremli Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat (seçimlik teminat)
VIP Ferdi Kaza Sigortası+++++

* 4697 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 63. ve 89. maddelerini incelemelisiniz.

Sağlığınız Bizim İçin Önemli!