Premium Hayat Sigortası

Premium Hayat Sigortası

Zengin teminatlar ile müşterilerimizin her anında yanındayız.

Hayattaki tüm risklerin güvencesini bir sigortada topladık.

Temel Özellikler

 • Geleceğini düşünen, ailesine önem veren, sağlıklı 18 ile 65 yaş arasındaki herkes Yıllık Hayat Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigortaya sahip olabilme yaşı 18-65'tir. Sigortaya giriş yaşı ve sigorta süresi toplamı 66'yı geçemez.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Üründe yenileme özelliği mevcuttur. Sigorta başlangıcında sigortalı tarafından seçildiği ve yenileme yıllarında sigortalının aksi talebi olmadığı takdirde poliçe şartlarında belirtilen yaş sınırını aşmamak üzere (5 yıl boyunca 4 kere) prim tahsilatı yapıldığı sürece otomatik yenilenecektir. 
 • Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet ve Hastalık Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminatlarından herhangi birinin veya hepsinin seçilmesi durumunda bu teminatlar birbirine ve Vefat Teminatına eşit olmak zorundadır. 
 • Prim tutarı meslek risk grubuna göre değişkenlik göstermektedir. 

Teminatlar

Tehlikeli Hastalıklar, Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet, Hastalık Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları ve Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat teminatları seçmeli teminatlar olarak sunulmaktadır. 

 • Vefat Teminatı

Vefat ana ve zorunlu teminattır.

Vefat teminatı asgari 1.000 TL, azami 2.000.000 TL'ye kadar alınabilir.

 • Kaza Sonucu Vefat (Ek teminat)
 • Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet (Ek Teminat)
 • Hastalık Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet (Ek Teminat)
 • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı (Ek Teminat) 
 • (Tehlikeli Hastalık Teminatı 19 hastalık içerir)

Premium Hizmetler(Elit Plus Ek Fayda Paketi)

 • Diş Sağlığı
 • Göz Sağlığı
 • Sağlık Check up
 • Sağlıklı Beslenme
 • Psikolojik Destek
 • Medikal 2. Görüş
 • Medikal Asistans
 • Hobi
 • Akaryakıt İndirimi
 • Halı Yıkama
 • Klima Bakım
 • Kombi Bakım
 • Concierge Hizmetleri
 • Kuru Temizleme
 • Ütü Hizmeti
 • Konut Asistans
 • Yol Yardım
 • Yaşam Destek

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı, Vefat Teminatını aşmamak kaydıyla azami 400.000 TL'ye kadar verilebilir.

Tehlikeli Hastalıklar teminatı, asgari 1.000 TL, azami 400.000 TL'ye kadar alınabilir. Tehlikeli hastalık riski gerçekleştikten ve tazminatı ödenmesine takiben vefat riskinin gerçekleşmesi durumunda vefat teminatı olarak tehlikeli hastalık teminatı ile vefat teminatı arasındaki fark ödenir.

tehlikeli-hastaliklar

premium-Hayat-sigortasi-1

Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat Teminatı, Kaza Sonucu Vefat ya da Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet  teminatlarından en az birinin alınması halinde alınabilir.

Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminat toplamının %0,025'ini aşamaz ve günlük asgari 0,25 TL, azami 300 TL olup, bir yıl boyunca ödenecek gündelik tazminat, 200 günü geçemez. 

 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları (Ek Teminat)

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı, Kaza Sonucu Vefat ya da Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminatlarından en az birinin alınması halinde alınabilir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet teminat toplamının %5'ini aşamaz ve asgari 100 TL, azami 200.000 TL olmalıdır. 

Avantajlar

 • Premium Hizmetler(Elit Plus Ek Fayda Paketi)
 • Sigortalı hayat sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Hayat sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no'lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Hayat sigortaları ölüm ve sakatlık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin % 15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.
Sağlığınız Bizim İçin Önemli!