Premium Ailem Ferdi Kaza Sigortası

Hayat iyi veya kötü birçok sürprizle dolu, Premium Ailem Ferdi Kaza Sigortası Kaza Sonucu Vefatınız durumunda 10 yıl boyunca düzenli maaş ödemesi ve acil ihtiyaçlarda toplu tazminat teminatlarıyla sevdiklerinizin yanında.

Temel Özellikler

  • 18-65 yaş arasındaki sağlıklı tüm müşterilerimiz sahip olabilir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresinin toplamı 66'yı geçemez.
  • Sigorta süresi 1 yıldır.
  • Üründe yenileme garantisi bulunmamaktadır, sigorta ettirenin talep etmesi ve yenileme döneminin başında ilk primin eksiksiz bir şekilde ödenmesi halinde yenileme yapılabilir.
  • Sigortalının meslek risk sınıfı ve alınan teminat tutarına göre değişir.
  • Para Primi TL'dir.
  • Peşin ya da 3-6-9 -12 taksit olarak ödenebilir.
  • Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikame etme şartıyla teminat dışı kalan ülkeler(*) hariç tüm Dünyada geçerlidir. Siber Suçlar poliçe kapsamına dahil değildir.

Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat

Sigortalının bir kaza sonucunda vefat etmesi ile Kanuni Varislerine yada belirlediği kişilere tek seferde Poliçede belirlenen tutarda tazminat ödenir.

Kaza Sonucu Tam ve Daimî Maluliyet

Sigortalının bir kaza neticesinde tam ve daimî maluliyetinde kendisine tek seferde Poliçede belirlenen tutarda tazminat ödenir.

Maddi ve Manevi Tazminat

Sigortalının bir kaza sonucunda vefat etmesi ile Kanuni Varislerine ya da belirlediği kişilere 10 yıl boyunca «her 3 ayda 1» 6 Bin TL/9 Bin TL/12 Bin TL/15 Bin TL ödeme sağlamaktadır.

Eğitim Destek Tazminatı

Sigortalının bir kaza sonucunda vefat etmesi ile sigortalının tek bir çocuğuna 10 yıl boyunca yılda bir kez 15 Bin TL ya da 30 Bin TL ödeme sağlamaktadır.

Avantajlar

  • Sigortalı kaza sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
  • Ferdi Kaza sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no'lu kanunun belirttiği 63. ve 89. Maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
  • Kaza sigortaları kaza ve hastalık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.
Sağlığınız Bizim İçin Önemli!