Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Kaza, herkesin başına gelebilecek ve zamanını kestirmenin mümkün olmadığı bir durumdur. Kazaların neden olduğu manevi tahribatı onarmanın en büyük ilacı ise genellikle zamandır. Oluşabilecek maddi tahribatlarından etkilenmemek ya da en az şekilde etkilemek için ise süper kahraman gibi her zaman sizin ve ailenizin yanında olan Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası'nı tercih edebilirsiniz.

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası ile İlgili Bilmeniz Gereken Noktalar

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası, sigorta süresi içerisinde başınıza gelebilecek kazalar için bir nevi can simididir. Farklı teminatları ile kazadan sonra sizi, ailenizi yalnız bırakmaz ve sağlayacağı destek ile kazanın neden olduğu maddi tahribat kolayca giderilir. Tabii ki her sigorta türünde olduğu gibi bazı şartları da karşılamanız gerekiyor. Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası'nın şartları aşağıdaki gibidir.

  • 16 ila 65 yaş arasındaysanız ve önceden sakatlık yaşamadıysanız Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası'nı yaptırmanız mümkündür.
  • Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası süresi 1 yıldır. Ancak aksini talep etmediğiniz ve yaş sınırını aşmadığınız müddetçe sigortanız yenilenir.

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası'nın Avantajları Nelerdir?

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası'nın sunduğu en büyük avantaj, sizin ve ailenizin yanında olup hayatın kötü sürprizlerinden biri olan kazalara karşı güvence sunmasıdır. Diğer birçok ferdi kaza sigortası ürününden farklı olarak Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu vücudunuzda oluşabilecek kırık ya da yanık gibi hasarların tedavi ücretleri, teminat tutarı doğrultusunda karşılanır. Bunun dışında Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası'nın vergi avantajı da vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Ücretli olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız, ödediğiniz aylık prim tutarını; aylık brüt kazancınızın %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek kaydı ile gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz.
  • Beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla beyan ettiğiniz yıllık gelirinizin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde ödediğiniz primi, vergi matrahından indirebilirsiniz.

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası farklı teminatlar ile hem sizi hem de ailenizi yıl boyu güvence altına alır. Birçok ferdi kaza sigortasında bulabileceğiniz kaza sonucu vefat gibi teminatlara ek olarak, kaza sonucu kırık ya da yanık tazminatı da Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası'nda bulunur. Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası teminatları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

  • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sözleşme ile kayıt altına alınan ve sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhâl ya da kaza tarihinden sonra 1 yıl içerisinde vefat etmeniz halinde, beyan ettiğiniz menfaattar ya da menfaattarlarınıza ödenen teminat tutarıdır. Beyan ettiğiniz kişi ya da kişiler yoksa kanuni hak sahiplerine ödeme yapılır.
  • Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet Teminatı: Sözleşme içerisinde kayıt altına alınan ve sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile hemen ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde kalıcı bir sakatlık yaşamanız durumunda ödenecek teminattır. Ödenecek tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda yer alan oranlara göre belirlenir.
  • Kaza Sonucu Kırık / Yanık Teminatı: Kaza sonucu meydana gelen kırık veya yanık riskleri bu teminattan karşılanır. Kaza sonucu kırık teminatında, sigortalının kaza sonucu vücudunda bulunan ve sadece poliçede belirtilen belli başlı kemiklerinin kırılması halinde kendisine poliçede belirtilen "Kırık Tazminatı" ödenir.
    Kaza sonucu vücutta yanık oluşması halinde ise yapılacak ödemede, yanığın derecesi ve yanık vücut yüzeyi alanı yüzdesi dikkate alınmaktadır.
  • Kaza Sonucu Hastanede Yatış Teminatı: Bu teminat, sigortalının herhangi bir kaza sonucu hastanede tedavi görmesi halinde kendisine ödenen tutardır. Kaza sonucu hastanede yatışı gerektiren her 24 saat için günlük 30 TL ve en fazla 150 TL tazminat ödenir. Hastaneye yatış durumlarında ilk 24 saat teminat dışıdır.
SEÇENEKYAŞAM KAYBISÜREKLİ SAKATLIKKAZA SONUCU KIRIK/YANIKKAZA SONUCU HASTANE YATIŞ
1.10.000 TL10.000 TL5.000 TL30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
2.20.000 TL20.000 TL5.000 TL30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
3.30.000 TL30.000 TL5.000 TL30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
4.40.000 TL40.000 TL5.000 TL30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
5.50.000 TL50.000 TL5.000 TL30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
6.60.000 TL60.000 TL5.000 TL30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
7.70.000 TL70.000 TL5.000 TL30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
8.80.000 TL80.000 TL5.000 TL30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
9.90.000 TL90.000 TL5.000 TL30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
10.100.000 TL100.000 TL5.000 TL30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
Kaza Sonucu Vefat TeminatıKaza Sonucu Daimi MaluliyetKaza Sonucu Tedavi MasraflarıKaza Sonucu Kırık/ Yanık TeminatıEk Fayda PaketleriHastanede Yatış TeminatıKaza Sonucu Eğitim Destek Tazminat TeminatıSağlıklı BeslenmeMedikal AsistanDiş SağlığıKaza Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat Teminatı
VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası++    +   +
Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası+++        
Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası++ + +     
Sağlığım Yerinde Ferdi Kaza Sigortası++  +  +++ 
Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası+++        
Depremli Kaza Sonucu Vefat (zorunlu teminat)Depremli Kaza Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet (zorunlu teminat)Depremli Kaza Sonucu Toplu Taşımada Vefat (seçimlik teminat)Depremli Kaza Sonucu Tedavi Masrafları (seçimlik teminat)Depremli Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat (seçimlik teminat)
VIP Ferdi Kaza Sigortası+++++
Sağlığınız Bizim İçin Önemli!