Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası

Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası Nedir?

Kendinizi ve sevdiklerinizi her yıl güvence altına alabileceğiniz bir hayat sigortası türüdür. Sigorta yaptırdıktan sonra vefat etmeniz durumunda yakınlarınıza, sakatlık halinde ise size sözleşmenizde belirlenen teminatlara uygun olarak güvence sağlanır. Yani yalnız kendi geleceğinizi değil, sevdiklerinizin de geleceğini garanti altına almış olursunuz.

Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası ile İlgili Bilinmesi Gereken Noktalar

Geleceğinizi düşünüp ailenize önem veriyorsanız tercih etmeniz gereken sigorta ürünlerinden biri olan Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası ile ilgili bilmeniz gerekenler aşağıdaki gibidir.

  • Sağlıklıysanız ve 18 ila 65 yaş arasındaysanız sigortadan yararlanabilirsiniz.
  • Sigorta süreniz 1 yıldır. 
  • Yaşınız, cinsiyetiniz ve teminat tutarı gibi değişkenlere göre ödeyeceğiniz yıllık prim belirlenir. Priminizi, peşin ya da taksitli şekilde ödemeniz mümkündür.

Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası Hangi Avantajları Sunar?

Farklı teminatları ile hastalıktan vefata kadar birçok alanda kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alan Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası, çeşitli vergi avantajları sunar. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Diğer birçok hayat sigortası prim ödemesinde olduğu gibi Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası'nda da 4697 sayılı kanuna göre* ödediğiniz primlerin belirli bir oranını o yıl, vergi matrahınızdan düşmeniz mümkündür.
  • Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası; Ölüm Teminatı ve Sakatlık teminatı içerdiği için primin belli bir kısmını vergi matrahından düşmeniz mümkündür. Sigorta için ödeyeceğiniz primin tamamı, ödeme yapılan ay elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahınızdan düşürülebilir.

Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası'nın Teminatları Nelerdir?

Kötü sürprizler karşısında, kendinizi ve sevdiklerinizi ekonomik açıdan güvence altına almanıza yardımcı olan Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası'nın sunduğu teminatlar aşağıdaki gibidir.

Vefat Teminatı: Sigorta yaptırdıktan sonra her ne sebeple olursa olsun vefatınız halinde sigorta poliçesinde kayıt altına alınan teminat tutarı, menfaattar ya da menfaattarlarınıza ödenir. 

Kaza Sonucu Tam ya da Kısmi Daimi Maluliyet: Poliçe teminatları dâhilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde kalıcı bir sakatlık yaşamanız durumunda, poliçede belirtilen teminat tutarı tarafınıza ödenir. Ödenecek tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan oranlara göre belirlenir.

Hastalık Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet: Sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu oluşan tam ve daimi surette maluliyet halinde, Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçe üzerinde yazılı Teminat tutarı kadar ödeme alırsınız. Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet tazminatı, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben, yürürlükteki "Özürlülük Ölçütü", "Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" ekinde yer alan, "Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı" Oranları Cetvelinde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet hallerinde ödenir.

Sigorta/ ÖzelliklerVefat TeminatıKaza Sonucu Daimi MaluliyetHastalık Sonucu Tam ve Daimi MaluliyetTehlikeli HastalıklarPrim ÖdemesiYenileme
Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası+++ Periyodik olarak prim ödenebilir.Yenilenemez
Vakıf Eğitim Sigortası+   Periyodik olarak prim ödenebilir.Yenilenebilir
Kesintisiz Eğitim Sigortası+   Tek seferde ödenir.Uzun Süreli
Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar Hayat Sigortası+  +Periyodik olarak prim ödenebilir.Yenilenmez
BESBELLİ Destek Hayat Sigortası+  
Periyodik olarak prim ödenebilir.Yenilenebilir

* 4697 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 63. ve 89. maddelerini incelemelisiniz.

Sağlığınız Bizim İçin Önemli!