Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası

Can Yeleği Yıllık Hayat Sigortası Nedir?

Poliçede ile belirlenen tehlikeli hastalıklara yakalanmanız ya da vefat etmeniz durumunda kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alan Can Yeleği Yıllık Hayat Sigortası; maddi sorunlar yaşamanızın önüne geçer. Kısacası sağlığınızın geri gelmesi ya da ailenizin yarınları için teminatlar ile güvence sunar. 

Can Yeleği Yıllık Hayat Sigortası İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Her sigortada olduğu gibi Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası'nda da bazı katılım şartları bulunur ve bunlar aşağıdaki gibi sıralanır.

 • Sigortaya giriş yaşı 18 ila 55 yaş arasındadır. 55 yaşından sonra bu teminatlardan yararlanamazsınız.
 • Sigorta süresi 1 yıldır ve yenilemesi bulunmamaktadır.
 • Sigorta başlangıcında belirlenen teminatlar üzerinden yaşınız, cinsiyetiniz ve teminat tutarınıza göre hesaplanan TL cinsinden yıllık primi, peşin ya da taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

Can Yeleği Yıllık Hayat Sigortası'nın Avantajları Nelerdir?

Can Yeleği Yıllık Hayat Sigortası'nın kuşkusuz en büyük avantajı, sizin ve sevdikleriniz için maddi güvence sunmasıdır. Bunun dışında Can Yeleği Yıllık Hayat Sigortası'nda bulunan avantajlar şöyle sıralanabilir:

 • Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası için 4697 sayılı kanuna göre* ödediğiniz primlerin belirli bir oranını o yıl, vergi matrahınızdan düşmeniz mümkündür.
 • Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası, Vefat Teminatı içerdiği için vergi indirimi alabilirsiniz. Yani ödeyeceğiniz primin tamamı, ödediğiniz ayda elde ettiğiniz gelirin % 15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahınızdan indirilebilirsiniz.

Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası'nda Hangi Teminatlar Var?

 • Ölüm Teminatı: Sigortalı iken herhangi bir sebepten dolayı vefat etmeniz halinde belirlenen tutarda Ölüm Teminatı kanuni varislerinize veya hak sahiplerine ödenir.
 • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: Tehlikeli hastalık** olarak poliçede belirtilen hastalıklardan birine hayatınızda ilk kez teşhis konulduğunda, bu nedenlerle ameliyat edildiğinizde ve konuya dair yazılı ispat belgesi sunmanız durumunda poliçede yazılı teminatı alırsınız.
 • Bekleme Süresi: Poliçe başlangıcından itibaren ilk 3 ay (90 gün) içinde belirtilen teminatlarda risk gerçekleşirse (büyük yanıklar hariç) hiçbir tehlikeli hastalık tazminat ödemesine hak kazanamazsınız.
 • Hak Etme Süresi (Erteleme Süresi): Poliçe başlangıcından itibaren 60 gün içerisinde teminat tutarı; koroner damar hastalığı sonucu yapılan ameliyatta ve organ nakli ameliyatında, ameliyat tarihinden sonraki 60 günün bitiminde, hâlâ hayattaysanız ödenir. Eğer 60 günlük süre içinde vefat ederseniz tehlikeli hastalık tazminatı ödenmez.
 • Hak Etme Süresi (Erteleme Süresi): Poliçe başlangıcından itibaren 30 gün içerisinde, koroner damar hastalığı sonucu yapılan ameliyat ve organ nakli ameliyatı haricinde hak etme sürenizi ifade eder. Teşhisten itibaren, tazminata hak kazanmak için sigortalının 30 gün hayatta kalması gerekir.
 • Bu sürenin içinde vefat ederseniz Tehlikeli Hastalıklar Teminatı ödenmez. Yalnızca Vefat Teminatı ödenir.
 • Vefat Teminatı poliçe süresi boyunca devam eder.
 • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı'nın ödenmesinden sonra teminat sona erer.
 • Aynı anda teminat kapsamındaki birden fazla hastalığın teşhisinin konulması halinde ödenecek meblağ, sigorta meblağı ile sınırlıdır. Mükerrer ödeme yapılamaz.
Sigorta/ ÖzelliklerVefat TeminatıKaza Sonucu Daimi MaluliyetHastalık Sonucu Tam ve Daimi MaluliyetTehlikeli HastalıklarPrim ÖdemesiYenileme
Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası+++ Periyodik olarak prim ödenebilir.Yenilenemez
Vakıf Eğitim Sigortası+   Periyodik olarak prim ödenebilir.Yenilenebilir
Kesintisiz Eğitim Sigortası+   Tek seferde ödenir.Uzun Süreli
Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar Hayat Sigortası+  +Periyodik olarak prim ödenebilir.Yenilenmez
BESBELLİ Destek Hayat Sigortası+  
Periyodik olarak prim ödenebilir.Yenilenebilir

* 4697 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 63. ve 89. maddelerini incelemelisiniz.

** Teminat kapsamında olan hastalıklar şöyle sıralanır:

 • Miyokard infarktüsü (Kalp Krizi),
 • Serebrovasküler olay (İnme),
 • Koroner arter by-pass cerrahisi,
 • Kanser,
 • Böbrek yetmezliği,
 • Majör organ transplantasyonu,
 • Multipl skleroz (MS),
 • Kol ve bacak kaybı,
 • Büyük yanıklar.
Sağlığınız Bizim İçin Önemli!