Hayat Sigortası Tazminat Talebi Gerekli Belgeler

Hastalık Sonucu Vefat Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar

 • Sigorta poliçe aslı
 • Vefat tarihi işlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği aslı,
 • Vefat nedenini açıklayıcı TUİK Ölüm Belgesi yada Mernis Ölüm Raporu fotokopisi
 • Veraset ilamı aslı veya fotokopisi, (poliçede lehdar kanuni varisler ise)
 • Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından bildirilecek tutar üzerinden Veraset ve İntikal vergisi ilişiksizlik belgesi
 • Varislere ulaşılabilecek güncel adres ve telefon bilgileri
 • Vefat öncesi geçirilmiş olan hastalıklara ait epikriz raporu
 • Gaiplik halinde, mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı

Kaza Sonucu Vefat Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar

 • Sigorta poliçe aslı
 • Kaza tespit tutanağı
 • Vefat nedenini açıklayıcı TUİK Ölüm Belgesi yada Mernis Ölüm Raporu fotokopisi
 • Veraset ilamı aslı veya fotokopisi, (poliçede lehdar kanuni varisler ise)
 • Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından bildirilecek tutar üzerinden Veraset ve İntikal vergisi ilişiksizlik belgesi
 • Alkol raporu
 • Varislere ulaşılabilecek güncel adres ve telefon bilgileri

Adli Vaka Sonucu Vefat Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar

 • Savcılık soruşturma raporu sonucuna ilişkin karar yazısı(Takipsizlik,İddaname,Kovuşturma vb.)
 • Savcılık soruştıurma ve ifade tutanakları fotokopisi
 • Sigorta poliçe aslı
 • Vefat tarihi işlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği aslı,
 • Vefat nedenini açıklayıcı TUİK Ölüm Belgesi yada Mernis Ölüm Raporu fotokopisi
 • Veraset ilamı aslı veya fotokopisi, (poliçede lehdar kanuni varisler ise)
 • Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından bildirilecek tutar üzerinden Veraset ve İntikal vergisi ilişiksizlik belgesi
 • Varislere ulaşılabilecek güncel adres ve telefon bilgileri

Maluliyet Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar

 • Sigortalının kaza sonucu maluliyette kazanın yeri, zamanı ve nasıl olduğuna ilişkin yazılı beyanı
 • Sağlık kurulu raporu(SGK,Devet Hastanesi,Üniversite Hastanesi tarafından verilmiş kesin maluliyet oranını belirten rapor aslı veya noter tasdikli sureti,
 • Maluliyet hastalık sonucu ise tedavi gördüğü hastaneden alınacak olan epkriz raporu ve tetkik sonuçlarının fotokopisi,
 • Kaza sonucu maluliyet ise kaza tespit tutanağı,olay savcılığa intikal ettiyse soruşturma raporu
 • Sigortalıya ulaşılabilecek adres ve telefon bilgileri
HEMEN BAŞVUR