Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarımız

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarımızın Detaylı Fon Bilgileri

Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, risklerini farklı yatırım araçlarına yönlendirerek getiri risklerini dağıtmak isteyen, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla her dönemde makul ve istikrarlı olarak sermaye kazancı, temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Diğer

FON TUTARI: 100.000.000.-TL

PAY SAYISI: 10.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 600.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,9

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon portföy yapısı / yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü

En Az %

En Çok %

Yurtiçi Ortaklık Payları

20

60

Yutiçi Özel Sektör Borçlanma Senetleri

0

50

Kamu İç Borçlanma Araçları

0

60

Ters Repo İşlemleri

0

10

Takasbank Para Piyasası İşlemleri (BPP)

0

20

Vadeli/ Katılma Hesabı (TL)

0

25

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Yatırım Fonu Katılma Payları, Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Koruma Amaçlı Yatırım Fonu ve Garantili Yatırım Fonu

0

20

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

0

20

Vadeli İşlem ve Opsiyon İşlemleri

0

20

Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

Para Piyasası Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon faiz ve vade riskini minimum düzeyde tutarak, istikrarlı bir getiri performansı sağlamak amacıyla hareket eder. Hedef tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, katılımcıların birikimlerine para piyasasındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, faiz hareketlerinin katacağı fırsatlardan yararlanılarak yatırımcıya faiz geliri elde edilmesidir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.Fon devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.Fon portföyünün en az %80’ini borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, risk almadan kısa vadeli faiz oranlarının getirilerinden yararlanmak isteyen, düşük risk profiline sahip yatırımcılara uygun olan bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Para Piyasası

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 600.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 3

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,5

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %55 oranında BIST-KYD O/N Repo Endeksi (Brüt), %35 oranında BIST-KYD DİBS 91 Gün Bono Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit), %5 oranında BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Emrin verildiği günkü fiyat üzerinden aynı gün yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Emrin verildiği günkü fiyat üzerinden aynı gün işlem yapılır ve para ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem günü ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri 0 100
Ters Repo İşlemleri 0 100
Borsa dışında Ters Repo İşlemleri 0 10
Borsa Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı 0 20
Kira Sertifikası 0 100
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri(Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 20
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Gelire Endeksli Senetler (İMKB’ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi) 0 20
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 100
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, riskin dağıtılması esasına dayanarak, likiditesi ve verimi yüksek menkul kıymetler tercih edilir. Portföyün en az %80'i devamlı olarak İMKB Ulusal Pazarda işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırılır.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, hisse senedi yatırımlarına bağlı olarak firma ve piyasa riski taşımaktadır. Hisse senedi riski almak isteyen, yüksek getiri ve sermaye kazancı hedefleyen yüksek risk profiline sahip yatırımcılara uygun olan bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Büyüme Amaçlı

FON TUTARI: 100.000.000.-TL

PAY SAYISI: 10.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,7

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %85 oranında İMKB Ulusal Tüm Endeksi, %5 oranında KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi, %5 oranında KYD 182 günlük DİBS Endeksi, %5 oranında KYD Bir aylık Gösterge Mevduat endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Hisse Senetleri 80 100
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri (TL ve Döviz Cinsi) 0 20
Türk Devlet Dış Borçlanma Senetleri 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 20
Vadeli / Vadesiz Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 20
Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Koruma Amaçlı Yatırım Fonu ve Garantili Yatırım Fonu 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz Cinsi) 0 20
Gelire Endeksli Senetler (İMKB'ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi) 0 20
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Varantlar 0 15
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 10

Fon portföyüne riskten korunma ve yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart
Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Fonu olup, Fon portföyünün en az %80’ini ters repo dahil Türkiye Cumhuriyeti devleti iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun gerçek gelir kaynağı faiz gelirine dayanmaktadır. Orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılarak, yatırımcıların tasarruflarının enflasyon riskine karşı korunması ve düzenli yüksek reel getiri sağlanması hedeflenmektedir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Faiz geliri elde etmek isteyen ve istikrarlı bir getiri hedefleyen, düşük-orta risk profiline sahip yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Gelir Amaçlı

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 600.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,1

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %60 oranında BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %5 oranında BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %25 oranında BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi, %10 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

Katkı payı, şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı(veya varsa sponsor kuruluş) tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilir. Kredi kartı ile tahsil edilen katkı payı ve varsa katkı payına ek yapılan ödemeler, provizyon tarihinden itibaren bankaların belirlediği blokaj süresinden sonra şirket hesaplarına intikal ettirilir. Blokaj süresinin sona erme tarihinin tatil gününe denk gelmesi halinde, intikal işlemi takip eden ilk iş gününde yapılır.

Katılımcı hesabına saat 13:00’a kadar intikal eden katkı payları, en son ilan edilen fon fiyatı üzerinden fon dağılımına bakılmaksızın Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonunda değerlendirilir ve katılımcı tarafından emeklilik sözleşmesinde belirlenmiş olan fonların alım talimatları oluşturulur. Fon alımları talimatın oluşturulmasını takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden yerine getirilir.

Katılımcı hesabına saat 13:00’den sonra intikal eden katkı payları ise bir sonraki iş günü gelmiş kabul edilir ve bir sonraki iş günü, o gün en son ilan edilen pay fiyatı üzerinden fon dağılımına bakılmaksızın Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonunda değerlendirilerek katılımcı tarafından emeklilik sözleşmesinde belirlenmiş olan fonların alım talimatları oluşturulur. Fon alımları talimatın oluşturulmasını takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatları üzerinden yerine getirilir.

Fon paylarının satış işlemleri; saat 13:00’den önce satım talimatının verilmesi halinde satım talimatının verildiği gün hesaplanacak fon pay fiyatı kullanılarak, sonraki ilk iş gününde (T+1) gerçekleştirilir. Fon paylarının satış işlemleri; saat 13:00’den sonra satım talimatının verilmesi halinde takip eden ilk gün hesaplanacak fon pay fiyatı kullanılarak, sonraki ilk iş gününde (T+2) gerçekleştirilir.

Katılımcının emeklilik sisteminden çıkış, başka bir şirkete aktarım ve herhangi bir nedenle sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde, katılımcı talepleri 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kanunu çerçevesinde yerine getirilir ve satış karşılığı oluşacak olan tutar, katılımcı hesaplarına alacak olarak yansır. Satış talimatı verilecek fonların satış işlemi en son satılacak fona göre gerçekleştirilir.

Katılımcının fon dağılım oranı değişikliği ve plan değişikliği durumunda var olan emeklilik planındaki fonlar ile talep edilen emeklilik planındaki fonların kompozisyonu arasında farklılık yaratanlar için önce satımı, daha sonra alımı gerçekleştirilir. Katılımcının talebi yerine getirilirken, satış yapılan fonlar karşılığında önce standart fon alımı gerçekleştirilir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen TL Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri 80 100
Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri (BPP) 0 2
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 20
Türk Ortaklık Payları (BIST 100/Katılım Endeksi) 0 20
Borsada İşlem Gören, Bankalar veya Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları (TL) ve Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 20
Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen TL Cinsinden Kira Sertifikaları 0 20

Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon portföyünün en az %70’i her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmamak üzere Yatırım yaptığı menkul kıymetler üzerinden kur kazancı, faiz ve temettü geliri elde etmek amacıyla, yabancı borçlanma araçları ve ortaklık paylarından oluşmaktadır. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin ihraç ettiği kamu dış borçlanma araçlarına, ters repoya, borsa para piyasası işlemlerine, vadeli mevduata, katılma hesabına yatırım yapar.Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin borçlanma araçlarıyla, bu ülkelerin likitidesi fazla, sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fon hisse senedi yatırımlarına bağlı olarak firma ve piyasa riski taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerin hisse senedi ve borçlanma araçlarının getirilerinden faydalanmak isteyen, dengeli risk profiline sahip, ülke riski taşımak istemeyen yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Gelir Amaçlı

FON TUTARI: 100.000.000.-TL

PAY SAYISI: 10.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,5

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %30 oranında DOW-JONES INDUSTRIAL Endeksi (INDU) (TL cinsinden hesaplanacaktır), % 26 oranında Bloomberg ABD doları cinsinden 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi (USG3TR) (TL cinsinden hesaplanacaktır), % 26 oranında Bloomberg Euro cinsinden 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi (GRG3TR) (TL cinsinden hesaplanacaktır), % 9 oranında BIST-KYD Repo Brüt Endeksi, % 9 oranında BIST-KYD DIBS 182 Gün Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Yabancı Borçlanma Araçları 20 70
Yabancı Ortaklık Payları 20 50
Türk Ortaklık Payları 0 20
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri 0 20
Türk Devlet Dış Borçlanma Senetleri 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 25
Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları 0 20
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri(Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 20
Gelire Endeksli Senetler(İMKB’ye kote olan)(TL ve Döviz Cinsi) 0 20
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 10
Varantlar 0 15

Fon portföyüne riskten korunma ve yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fonun amacı, portföyünün en az %80’i kur ve faiz geliri elde etmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti dış borçlanma araçlarından oluşmaktadır.Fon portföyüne ayrıca, en fazla %20 sine kadar diğer kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, özel sektör borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, gelire endeksli senet ve yabancı para cinsinden ve yabancı para endeksli devlet iç borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, yabancı para cinsi yatırımlardan faiz geliri elde etmeyi hedefleyen dengeli risk profiline sahip yatırımcılar için uygun olan bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Gelir Amaçlı

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,1

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:%85 oranında BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi, %5 oranında BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Devlet Dış Borçlanma Araçları 20 100
Türk Devlet İç Borçlanma Araçları (TL ve Döviz Cinsi) 0 20
Ortaklık Payları 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri(Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 20
Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları 0 20
Gelire Endeksli Senetler (Borsa İstanbul A.Ş.’ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi) 0 20
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Varantlar 0 15
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 10

Fon portföyüne riskten korunma ve yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

Gelir Amaçlı 1.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 1.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fonun amacı, yabancı borçlanma araçlarına portföyünde yer vererek yatırım yaptığı menkul kıymetler üzerinden kur kazancı ve ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Yabancı kamu ya da özel sektör borçlanma araçlarına fon portföyünün en az %70’i oranında yer verilir. Fon portföyüne ayrıca Türk ve yabancı ortaklık payları, ters repo ve Takasbank para piyasası, Türk Devlet iç ve dış borçlanma araçları, Türk özel sektör borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı ve yabancı para cinsinden ve yabancı para endeksli Türk Devlet iç borçlanma araçlarına da portföyün %20’sine kadar yatırım yapar.Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Gelişmiş ülkelerin borçlanma araçlarının getirilerinden faydalanmak isteyen, dengeli risk profiline sahip, ülke riski taşımak istemeyen yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Gelir Amaçlı

FON TUTARI: 100.000.000.-TL

PAY SAYISI: 10.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 4,8

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %61 oranında Bloomberg ABD doları cinsinden 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi (USG3TR) (TL cinsinden hesaplanacaktır), %24 oranında Bloomberg Euro cinsinden 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi (GRG3TR) (TL cinsinden hesaplanacaktır), %8 oranında BIST-KYD DIBS 182 Gün Endeksi, %7 oranında BIST-KYD Repo Brüt Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Yabancı Borçlanma Araçları 70 100
Türk Ortaklık Payları 0 20
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
Türk Devlet İç Borçlanma Araçları 0 20
Türk Devlet Dış Borçlanma Araçları 0 10
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 20
Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları 0 20
Türk Devlet İç Borçlanma Araçları (Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 20
Gelire Endeksli Senetler(İMKB'ye kote olan)(TL ve Döviz Cinsi) 0 20
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri,Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları 0 15
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 10
Varantlar 0 15

Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart
Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI: Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon Portföyüne; Uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen faizsiz Bankacılık ilkelerine uygun Yurtdışında ve Türkiye’de ihraç edilmiş her türlü Sukuk ve benzeri faizsiz borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. İMKB’de işlem görmesi şartıyla Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Gelire Endeksli Senetlere (İMKB’ye kote olan) (TL ve Döviz) ve benzeri faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bunların dışında, hisse senetlerine ve katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu Katılma hesabına da yatırım yapılabilecektir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Gelişmiş ülkelerin borçlanma araçlarının getirilerinden faydalanmak isteyen, dengeli risk profiline sahip, ülke riski taşımak istemeyen yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Gelir Amaçlı

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 2.000.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 20/10/2009

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 4,8

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %5 oranında Katılım 50 Endeksi, %80 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi, %10 oranında KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

Katkı payı, şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı(veya varsa sponsor kuruluş) tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilir. Kredi kartı ile tahsil edilen katkı payı ve varsa katkı payına ek yapılan ödemeler, provizyon tarihinden itibaren bankaların belirlediği blokaj süresinden sonra şirket hesaplarına intikal ettirilir. Blokaj süresinin sona erme tarihinin tatil gününe denk gelmesi halinde, intikal işlemi takip eden ilk iş gününde yapılır.

Katılımcı hesabına saat 13:00’a kadar intikal eden katkı payları için aynı gün fon alım talimatı oluşturulur ve pay alımları talimatın oluşturulmasını takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılımcı hesabına Saat 13:00’den sonra intikal eden katkı payları ise bir sonraki iş günü gelmiş kabul edilir ve bir sonraki iş günü, fon alım talimatı oluşturuluarak pay alımları talimatın oluşturulmasını takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon paylarının satış işlemleri; saat 13:00’den önce satım talimatının verilmesi halinde satım talimatının verildiği gün hesaplanacak fon pay fiyatı kullanılarak sonraki iş günü (T+1) gerçekleştirilir.

Fon paylarının satış işlemleri; saat 13:00’den sonra satım talimatının verilmesi halinde takip eden ilk gün hesaplanacak fon pay fiyatı kullanılarak, sonraki iş gününde (T+2) gerçekleştirilir.

Katılımcının emeklilik sisteminden çıkış, başka bir şirkete aktarım ve herhangi bir nedenle sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde, katılımcı talepleri 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kanunu çerçevesinde yerine getirilir ve satış karşılığı oluşacak olan tutar, katılımcı hesaplarına alacak olarak yansır. Satış talimatı verilecek fonların satış işlemi en son satılacak fona göre gerçekleştirilir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Gelir Ortaklığı Senetleri ve Faize Dayalı Olmayan Borçlanma Araçları (TL) 80 100
TL Cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen faizsiz borçlanma araçları ve özel sektör kira sertifikaları 0 20
BIST Katılım Endeksindeki Türk Ortaklık Payları 0 20
TL Cinsinden Katılma Hesabı 0 20

* Katılma Hesabı TL ve Döviz toplamı %10’u geçemez.

Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI: Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ: 23.02.2011

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, Yönetmelik'in 5. maddesi çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen faizsiz bankacılık ilkelerine uygun sermaye piyasası araçlarına, Türkiye' de veya yurt dışında ihraç edilmiş faizsiz borçlanma araçlarına, hisse senetlerine, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarında kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen Katılma – Özel Cari Hesaplarına TL ve/veya yabancı para cinsinden yatırım yapılabilecektir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, Faizsiz enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Büyüme Amaçlı Esnek

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 01/09/2010

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,02

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %25 oranında Katılım 50 Endeksi, %55 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları, %5 oranında BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları, %15 oranında BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Emrin verildiği günkü fiyat üzerinden aynı gün yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Emrin verildiği günkü fiyat üzerinden aynı gün işlem yapılır ve para ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem günü ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü

En Az %

En Çok %

Yurtiçi Ortaklık Payları

10

35

Kamu Kira Sertifikaları

20

80

Özel Sektör Kira Sertifikaları

0

30

Yabancı Kira Sertifikaları

0

10

Yabancı Paylar

0

10

Katılma Hesabı (TL/Döviz)

0

25

Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Faizsiz Menkul Kıymet Yatırım Fonu + Yabancı Yatırım Fonu + Borsa Yatırım Fonu + Serbest Yatırım Fonu

0

20

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

0

20

Altın Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:Altın Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ: 24.09.2013

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon portföyünün en az % 80’ini devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Bunun yanı sıra, diğer kıymetli madenlere, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, borsa yatırım fonu ve kira sertifikalarıyla da piyasalardaki fırsatlardan yararlanarak, orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlanması hedeflemektedir. Ayrıca Fon BIST Katılım Endeksi Paylarına ve TL, USD ve EUR cinsinden altına da yatırım yapabilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon karşılaştırma ölçütü olarak, %80 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ortalama, %10 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL, %10 KYD Kira Sertifikaları Endeksleri Kamu endeksi kullanılacaktır.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, Altın ve Altına Dayalı enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Kıymetli Maden Fonları

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 500.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 31/07/2013

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 3

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,5

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %90 oranında BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi ve %5 oranında Katılım Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Emir aynı gün oluşturulur ve pay alımları talimatın oluşturulmasını takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Satım talimatının verildiği gün hesaplanacak fon pay fiyatı kullanılarak sonraki iş günü (T+1) gerçekleştirilir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri:Bir sonraki iş günü, fon alım talimatı oluşturularak pay alımları talimatın oluşturulmasını takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Satım İşlemleri:Takip eden ilk gün hesaplanacak fon pay fiyatı kullanılarak, sonraki iş gününde (T+2) gerçekleştirilir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 80 100
Diğer Kıymetli Madenler 0 20
Katılma Hesabı 0 20
Kira Sertifikaları 0 20
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20

OKS FONLARIMIZ

BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FONUN ÜNVANI:VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HALKA ARZ TARİHİ: 02.01.2017

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Otomatik Katılım Sistemi için Başlangıç Fonu olarak tanımlanan Fonun portföyünün yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine 180 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarında, kalanı ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde yatırımına yönlendirilir.

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 28.12.2016

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun Karşılaştırma Ölçütü; %60 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi, %20 BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt), %20 BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi kullanılacaktır.

PAY ALIM TALİMATLARI

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00'e kadar verilen pay alım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’den sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, saat 11:00'den önce gelen emirlerde ilgili gün pay alımında kullanılırken, saat 11:00'dan sonra ve tatil günlerinde tahsil edilen tutar izleyen ilk iş günü pay alımında kullanılır.

PAY SATIM TALİMATLARI

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00'e kadar verilen pay satım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’den sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Pay bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’e kadar verilmesi halinde talimatın verildiği gün, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’den sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde geçerli olan fiyat üzerinden aynı gün katılımcılara ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabı* 60 60
Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları 20 40
Ters repo 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10

BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FONUN ÜNVANI:VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Otomatik Katılım Sistemi için Başlangıç Katılım Fonu olarak tanımlanan Fon’un portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında olmak üzere, kalanı Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 28.12.2016

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun karşılaştırma ölçütü olarak; %80 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi, %20 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi kullanılacaktır.

PAY ALIM TALİMATLARI

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00'e kadar verilen pay alım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’den sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, saat 11:00'den önce gelen emirlerde ilgili gün pay alımında kullanılırken, saat 11:00'dan sonra ve tatil günlerinde tahsil edilen tutar izleyen ilk iş günü pay alımında kullanılır.

PAY SATIM TALİMATLARI

Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00'e kadar verilen pay satım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’den sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Pay bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’e kadar verilmesi halinde talimatın verildiği gün, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’den sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde geçerli olan fiyat üzerinden aynı gün katılımcılara ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı* 60 100
Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları 0 40

Grup Emeklilik Yatırım Fonlarımızın Detaylı Fon Bilgileri

Pera 1 Grup Değişken
Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. PERA 1 GRUP DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla, işveren katkılı grup emeklilik planı sahibi müşterilerimizden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin talebi üzerine kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fon Portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ve varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon, değişen piyasa koşullarına göre portföy yapısını belirleyen ve gerektiğinde risk düzeyini de artıran dinamik bir fon yönetimi stratejisi ile yönetilmektedir.

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 21/06/2016

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Emir Kadir ALPAY, Mert ÖNCÜ, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: : Günlük %0,00625 (yüz binde altı virgül yirmi beş) Yıllık %2,25 (yüzde iki virgül yirmi sekiz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002055 (yüz binde iki virgül sıfır elli beş) Yıllık %0,75 (yüzde sıfır virgül yetmiş beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL+%2’dir.

PAY ALIM TALİMATLARI

Katılımcılar için Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün olması halinde ise fon alım saati 10.00’dır.

PAY SATIM TALİMATLARI

Katılımcılar için Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün olması halinde ise fon satım saati 10.00’dır.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz) 0 100
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz) 0 10
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Ters Repo 0 10
Repo 0 10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Varantlar 0 15
Kira sertifikaları (TL/Döviz) 0 20
Gelire Endeksli Senetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 100
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 0 15

Pera 2 Grup Değişken
Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla, işveren katkılı grup emeklilik planı sahibi müşterilerimizden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin talebi üzerine kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fon Portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ve varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon, değişen piyasa koşullarına göre portföy yapısını belirleyen ve gerektiğinde risk düzeyini de artıran dinamik bir fon yönetimi stratejisi ile yönetilmektedir.

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 21/06/2016

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Tufan DERİNER, Burak Ahmet ÜSTAY, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,00625 (yüz binde altı virgül yirmi beş) Yıllık %2,25 (yüzde iki virgül yirmi sekiz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002055 (yüz binde iki virgül sıfır elli beş) Yıllık %0,75 (yüzde sıfır virgül yetmiş beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL+%2’dir.

PAY ALIM TALİMATLARI

Katılımcılar için Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün olması halinde ise fon alım saati 10.00’dır.

PAY SATIM TALİMATLARI

Katılımcılar için Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün olması halinde ise fon satım saati 10.00’dır.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Türk Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz) 0 100
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz) 0 10
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Ters Repo 0 10
Repo 0 10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Varantlar 0 15
Kira sertifikaları (TL/Döviz) 0 20
Gelire Endeksli Senetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 100

Pera 3 Grup Değişken
Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla, işveren katkılı grup emeklilik planı sahibi müşterilerimizden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin talebi üzerine kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fon Portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ve varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon, değişen piyasa koşullarına göre portföy yapısını belirleyen ve gerektiğinde risk düzeyini de artıran dinamik bir fon yönetimi stratejisi ile yönetilmektedir.

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 21/06/2016

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Tufan DERİNER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,00625 (yüz binde altı virgül yirmi beş) Yıllık %2,25 (yüzde iki virgül yirmi sekiz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002055 (yüz binde iki virgül sıfır elli beş) Yıllık %0,75 (yüzde sıfır virgül yetmiş beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL+%2’dir.

PAY ALIM TALİMATLARI

Katılımcılar için Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün olması halinde ise fon alım saati 10.00’dır.

PAY SATIM TALİMATLARI

Katılımcılar için Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün olması halinde ise fon satım saati 10.00’dır.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Türk Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz) 0 100
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz) 0 10
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Ters Repo 0 10
Repo 0 10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Varantlar 0 15
Kira sertifikaları (TL/Döviz) 0 20
Gelire Endeksli Senetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 100
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 0 15

Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri
Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün en az %80’ini ters repo dahil Türkiye Cumhuriyeti devleti iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Faiz geliri elde etmek isteyen ve istikrarlı bir getiri hedefleyen, düşük-orta risk profiline sahip yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Gelir Amaçlı

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 27/12/2005

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,75

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %80 oranında BIST-KYD DIBS Tüm Endeksi, %10 oranında BIST-KYD Repo Brüt Endeksi, %10 oranında BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri* 70 100
Türk Devlet Dış Borçlanma Senetleri 0 20
Ters Repo İşlemleri* 0 10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 25
Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Türk Hisse Senetleri 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Koruma Amaçlı Yatırım Fonu ve Garantili Yatırım Fonu 0 20
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri(Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 20
Gelire Endeksli Senetler (İMKB'ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi) 0 100
Varantlar 0 15
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 10
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20

Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, risklerini farklı yatırım araçlarına yönlendirerek getiri risklerini dağıtmak isteyen, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla her dönemde makul ve istikrarlı olarak sermaye kazancı, temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Diğer Fonlar

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 27/12/2005

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,75

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %25 oranında BIST 100 Endeksi, %15 oranında BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %15 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi, %45 oranında BIST-KYD DİBS Orta Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü

En Az %

En Çok %

Yurtiçi Ortaklık Payları

10

40

Yutiçi Özel Sektör Borçlanma Senetleri

0

35

Kamu İç Borçlanma Araçları

10

60

Ters Repo İşlemleri

0

10

Takasbank Para Piyasası İşlemleri (BPP)

0

20

Vadeli/ Katılma Hesabı (TL)

0

25

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Yatırım Fonu Katılma Payları, Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Koruma Amaçlı Yatırım Fonu ve Garantili Yatırım Fonu

0

20

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

0

20

Vadeli İşlem ve Opsiyon İşlemleri

0

20

Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

Grup Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik A.Ş. Grup Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon faiz ve vade riskini minimum düzeyde tutarak, istikrarlı bir getiri performansı sağlamak amacıyla hareket eder. Hedef tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, katılımcıların birikimlerine para piyasasındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, faiz hareketlerinin katacağı fırsatlardan yararlanılarak yatırımcıya faiz geliri elde edilmesidir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.Fon devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.Fon portföyünün en az %80’ini borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, risk almadan kısa vadeli faiz oranlarının getirilerinden yararlanmak isteyen, düşük risk profiline sahip yatırımcılara uygun olan bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Likit

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 27/12/2005

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 3

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,75

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %55 oranında BIST-KYD O/N Repo Endeksi (Brüt), %35 oranında BIST-KYD DİBS 91 Gün Bono Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit), %5 oranında BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri 80 100
Ters Repo İşlemleri 0 100
Borsa dışında Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 20
Kira Sertifikaları 0 100
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri(Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 20
Gelire Endeksli Senetler (İMKB’ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi) 0 20
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 100
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20

Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, yönetmeliğin 5.maddesi çerçevesinde Uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen faizsiz Bankacılık ilkelerine uygun, Türkiyede ve yurt dışında ihraç edilmiş her türlü Sukuk ve benzeri faizsiz borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. İMKB’de işlem görmesi şartıyla Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Gelire Endeksli Senetlere (İMKB’ye kote olan) (TL ve Döviz) ve benzeri faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bunların dışında, Türkiyede ve yurt dışında ihraç edilmiş hisse senetlerine, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu Katılma - Cari Hesaplara (TL/Döviz) yatırım yapılabilecektir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, Faizsiz enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Diğer Fon

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI:500.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 05/12/2011

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Actus Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Engin ÖZKAN, Gürol Sami ÖZER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,02

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri:Emrin verildiği günkü fiyat üzerinden aynı gün yerine getirilir.

Satım İşlemleri:Emrin verildiği günkü fiyat üzerinden aynı gün işlem yapılır ve para ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri:Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri:Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem günü ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem günü ödenir. 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 100
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0 25
Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Türkiye’de veya Yurt Dışında İhraç Edilmiş Her Türlü Sukuk Ve Benzeri Faizsiz Borçlanma Araçları (TL- Döviz) 0 100
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz) 0 100
Faizsiz Varlıklara Dayalı Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz) 0 100
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar 0 15

Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi
Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Fonu olup, Fon portföyünün en az %80’ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun gerçek gelir kaynağı faiz gelirine dayanmaktadır. Orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılarak, yatırımcıların tasarruflarının enflasyon riskine karşı korunması ve düzenli yüksek reel getiri sağlanması hedeflenmektedir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon devlet iç borçlanma senetlerinin getirilerinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Gelir Amaçlı

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 500.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 05/12/2011

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Actus Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Engin ÖZKAN, Gürol Sami ÖZER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 4,11

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %85 oranında BIST-KYD DIBS Endeksi (365 Gün), %5 oranında BIST-KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) %5 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL), %5 oranında BIST-100 Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri:Emrin verildiği günkü fiyat üzerinden aynı gün yerine getirilir.

Satım İşlemleri:Emrin verildiği günkü fiyat üzerinden aynı gün işlem yapılır ve para ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri:Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri:Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem günü ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri* 0 100
Türk Devlet Dış Borçlanma Senetleri 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) 0 20
Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 20
Türk Hisse Senetleri 0 20
Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Yabancı Hisse Senetleri 0 20
Yabancı Borçlanma Senetleri 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Kurul Kaydında bulunan Yatırım Fonu Katılma Payları, Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Koruma Amaçlı Yatırım Fonu ve Garantili Yatırım Fonu 0 20
Gelire Endeksli Senetler (İMKB’ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi) 0 100
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Varantlar 0 15
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 10
Borsa dışında Ters Repo İşlemleri 0 10
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri +Ters Repo İşlemleri 80 100

Gelir Amaçlı Grup Esnek Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:Gelir Amaçlı Grup Esnek Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon yüksek riski göze alıp, değişen piyasa koşullarına göre farklı enstrümanların getirilerini elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Esnek

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 500.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 05/12/2011

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Actus Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Engin ÖZKAN, Gürol Sami ÖZER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,48

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Emrin verildiği günkü fiyat üzerinden aynı gün yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Emrin verildiği günkü fiyat üzerinden aynı gün işlem yapılır ve para ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem günü ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Hisse Senetleri 0 100
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 100
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri 0 100
Türk Devlet Dış Borçlanma Senetleri 0 100
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 25
Yabancı Hisse Senetleri 0 20
Yabancı Borçlanma Senetleri 0 20
Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri(Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 100
Gelire Endeksli Senetler (İMKB’ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi) 0 100
Devletin Kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Varantlar 0 15
Kurul Kaydında bulunan Yatırım Fonu Katılma Payları, Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Koruma Amaçlı Yatırım Fonu ve Garantili Yatırım Fonu 0 20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 10

Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, Yönetmelik’in 5. maddesi çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen faizsiz bankacılık ilkelerine uygun sermaye piyasası araçlarına, Türkiye’ de veya yurt dışında ihraç edilmiş faizsiz borçlanma araçlarına, hisse senetlerine, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarında kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen Katılma – Özel Cari Hesaplarına TL ve/veya yabancı para cinsinden yatırım yapılabilecektir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, Faizsiz enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Büyüme Amaçlı Esnek

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 08/09/2010

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,75

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %30 oranında Katılım 50 Endeksi, %50 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları, %5 oranında BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları, %15 oranında BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.

TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;

Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.

Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem günü ödenir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü

En Az %

En Çok %

Yurtiçi Ortaklık Payları

20

50

Kamu Kira Sertifikaları

20

80

Özel Sektör Kira Sertifikaları

0

30

Yabancı Kira Sertifikaları

0

10

Yabancı Paylar

0

10

Katılma Hesabı (TL/Döviz)

0

25

Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Faizsiz Menkul Kıymet Yatırım Fonu + Yabancı Yatırım Fonu + Borsa Yatırım Fonu + Serbest Yatırım Fonu

0

20

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

0

20

Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

Devlet Katkılı Emeklilik Yatırım Fonlarımızın
Detaylı Fon Bilgileri

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:30.04.2013

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon portföyünün asgari yüzde yetmişbeşi, Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaların oluşturulurken, azami yüzde yirmibeşi değişen piyasa koşullarına göre Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet katkısı yönetmeliği madde 10’da belirtilen sınırlamalar dahilinde BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri, Türk Lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları ve ters repo’dan oluşturulmaktadır.

FON TUTARI: 10.000.000.000 TL

PAY SAYISI: 1.000.000.000.000 Adet

KURULUŞ TARİHİ: 26/04/2013

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,0001 (milyonda bir) Yıllık %0,0365 (binde üç nokta altmış beş)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,00099 (milyonda dokuz nokta dokuz) Yıllık %0,361 (binde üç nokta altmış bir)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:%7 oranında BIST 100 Endeksi, %85 oranında BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %8 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

Katılımcılara ait devlet katkısının hesaplarına intikal ettiği gün devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fon için alım talimatı verilir. Alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş gününde (T+1) gerçekleştirilir. Satım talimatları ise, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde (T+2) gerçekleştirilir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları 75 100
Türk Lirası Cinsinden; Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları veya Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları 0 15
BIST 100 Endeksi veya BIST Katılım Endeksindeki Paylar 0 15
Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 1

Fonun yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır:

  • Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde üçünü aşamaz.
  • Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.
  • Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.

Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN ÜNVANI:Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:30.04.2013

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon portföyünün asgari yüzde yetmiş beşi, Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaların oluşturulurken, azami yüzde yirmi beşi değişen piyasa koşullarına göre Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet katkısı yönetmeliği madde 10’da belirtilen sınırlamalar dâhilinde BIST Katılım endeksine dahil hisse senetleri, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından oluşturulmaktadır.

FON TUTARI: 10.000.000.000 TL

PAY SAYISI: 1.000.000.000.000 Adet

KURULUŞ TARİHİ: 26/04/2013

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Adem DUMAN, Gürol Sami ÖZER, Numan TANRIÖVER, Nesrin KAYĞUN

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,0001 (milyonda bir) Yıllık %0,0365 (binde üç nokta altmış beş)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,00099 (milyonda dokuz nokta dokuz) Yıllık %0,361 (binde üç nokta altmış bir)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %7 oranında Katılım 50 Endeksi, %75 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları, %13 oranında BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ:

Katılımcılara ait devlet katkısının hesaplarına intikal ettiği gün devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fon için alım talimatı verilir. Alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş gününde (T+1) gerçekleştirilir. Satım talimatları ise, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde (T+2) gerçekleştirilir.

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları 75 100
Türk Lirası Cinsinden; Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları 0 15
BIST Katılım Endeksindeki Paylar 0 15

Fonun yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır:

  • Tek bir bankada katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde üçünü aşamaz.
  • Tek bir banka tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.
  • Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.

Fon Performansları

Fon performanslarını görüntüleyebilmek için tıklayınız.

Fon Bültenleri

2015

1.Çeyrek Fon Bülteni'ni görüntüleyebilmek için tıklayınız.

2014

1.Çeyrek Fon Bülteni'ni görüntüleyebilmek için tıklayınız.

2.Çeyrek Fon Bülteni'ni görüntüleyebilmek için tıklayınız.

3.Çeyrek Fon Bülteni'ni görüntüleyebilmek için tıklayınız.

4.Çeyrek Fon Bülteni'ni görüntüleyebilmek için tıklayınız.

2013

1.Çeyrek Fon Bülteni'ni görüntüleyebilmek için tıklayınız.

2.Çeyrek Fon Bülteni'ni görüntüleyebilmek için tıklayınız.

3.Çeyrek Fon Bülteni'ni görüntüleyebilmek için tıklayınız.

4.Çeyrek Fon Bülteni'ni görüntüleyebilmek için tıklayınız.

HEMEN BAŞVUR