Bireysel Emeklilik Dönem Planlarımız

Yıllık Gelir Sigortası

Şirketimizin hali hazırda Hazine Müsteşarlığı tarafından tasdik edilmiş bir irat ürünü bulunmakla birlikte ürün uygunluğu ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı’nın yürüttüğü çalışmaların sonuçlanması beklenmektedir.

Yıllık gelir sigortası, (irat) toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre sigortalının yaşaması halinde hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya lehtarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan düzenli ödemelerdir.

Temel Özellikler

  • Hayat Branşında üretim yapılır.
  • Yıllık gelir sigortası ürünleri Hazine Müsteşarlığı’nın onayına tabiidir.
  • Emekliliğe hak kazanması aşamasında katılımcının emeklilik hesabındaki muhtemel birikimi tutarı veya katılımcı tarafından istenen tutar dikkate alınır.
  • Emeklilik sözleşmesinin bir parçası olmayıp, emekliliğe hak kazandıktan sonra isteğe bağlı olarak düzenlenebilecek ayrı bir poliçedir.
  • Yıllık gelir sigortası satın alarak elde edilen emeklilik gelirinin emeklinin aynı parayı bankaya yatırmasıyla elde edeceği faiz gelirinden daha fazlası olması beklenmektedir.

Yıllık Gelir Sigortası Ürünlerinin diğer benzer ürünlere göre üstünlük sayılabilecek özellikleri;

  • Uzun yaşama riskine karşı teminat sağlaması
  • Üründeki garantiler

Emeklilik Gelir Planı

Bireysel Emeklilik Sisteminde 10 yıl kalıp, 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanan tüm katılımcılarımız talepleri doğrultusunda şirketimizin “Emeklilik Gelir Planlarına” dahil edilirler.

Emeklilik Gelir Planı nedir?

Bireysel Emeklilik Sisteminden emekliliğe hak kazanan katılımcılarımızın birikimlerinin tamamını ya da bir kısmını plan değişikliği yoluyla aktardıkları, periyodik dönemlerle geri ödemeler almalarını sağlayan emeklilik planlarıdır.

Emeklilik Gelir Planlarımız;

Birikimlerini banka mevduatına yatırarak mevduat faizi ya da gayrimenkule yatırarak kira geliri gibi düzenli gelir elde etmek isteyen, beklenmedik acil ihtiyaçlar için ara ödeme almak isteyen, maaş tutarını ya da maaş almak istediği süreyi kendi belirlemek isteyen katılımcılarımız Şirketimizin sunduğu her ihtiyaca uygun 3 farklı Emeklilik Gelir Planını talep edebilirler.

Keyifli Emeklilik Gelir Planı

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki birikimlerini banka mevduatına yatırarak mevduat faizi veya gayrimenkule yatırarak kira geliri gibi düzenli maaş elde etmek isteyen katılımcılarımız için uygun bir plandır.

Kimler yararlanabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 10 yıl kalıp, 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanan katılımcılarımız yararlanabilir.

Plana geçiş yapılabilmesi için sahip olunması gereken asgari birikim tutarı ne kadardır?

Keyifli Emeklilik Gelir Planı’na dahil olabilmek için emekliliğe konu tüm sözleşmelerinizdeki toplam birikiminizin asgari 117.995 TL olması gerekmektedir.

Asgari ödenecek geri ödeme tutarı ne kadardır?

Keyifli Emeklilik Gelir Planı kapsamında alabileceğiniz en düşük geri ödeme tutarı aylık 480 TL’dir.

Azami ödenecek geri ödeme tutarı ne kadardır?

Düzenli geri ödeme tutarınız plana aktaracağınız toplam birikiminize göre Şirketimizce belirlenecektir. Ödenecek maaş tutarı başlangıçta otomatik hesaplandığından herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Düzenli geri ödemeler hangi periyodlarla alınabilir?

Düzenli geri ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyodlarda alabilir, düzenli geri ödeme periyodunuzu her bir sözleşme yılında 2 defa değiştirebilirsiniz.

Düzenli geri ödeme tutarı artış oranı nasıl belirlenir?

Düzenli geri ödemelerinizi, her sözleşme yıldönümünde, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış oranı kadar veya yıllık Tüketici Fiyat Endeksi artış oranının 1 puan üstünde olacak şekilde arttırabilirsiniz.

Düzenli geri ödeme tutar değişikliği yapılabilir mi?

Düzenli geri ödeme tutarınız emeklilik gelir planına aktaracağınız toplam birikime göre Şirketimizce otomatik belirlenir. Keyifli Emeklilik Gelir Planı’nda maaş tutarı değişikliği ancak planın maaş tipi ya da maaş artış oranı dahilinde yapılabilirken, plan kapsamında düzenli geri ödeme tutarınızı her bir sözleşme yılında en fazla iki defa değiştirilebilirsiniz.

Ara ödeme alınabilir mi?

Keyifli Emeklilik Gelir Planı, düzenli ve olabildiğince uzun gelir elde etmek isteyen emeklilerimiz için planlanmıştır. Bu nedenle ara ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

Düzenli geri ödeme almaya ara verilebilir mi?

İstenildiği takdirde maaş almaya ara verebilirsiniz.

Plan değişikliği yapılabilir mi?

Yılda 4 (dört) defayı geçmemek koşuluyla plan değişikliği yapabilirsiniz.

Fon dağılım değişikliği yapılabilir mi?

Birikimlerinizi yatırıma yönlendirdiğiniz emeklilik fonlarının dağılımlarını yılda 6 (altı) defayı geçmemek koşuluyla değiştirebilirsiniz.

Plan kapsamındaki emeklilik fonları ve kesintileri nelerdir?

Fon Unvanı Fon Adı Fon İşletim Gider Kesintisi % (günlük) Fon İşletim Gider Kesintisi % (yıllık) Fon Toplam Gider Kesintisi % (günlük) Fon Toplam Gider Kesintisi % (yıllık)
VEE Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek EYF 0,0059 2,15 0,00625 2,28
VEG Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek EYF 0,0055 2,00 0,00625 2,28
VEH Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 0,0057 2,08 0,00625 2,28
VEL Vakıf Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Esnek EYF 0,0025 0,91 0,003 1,09
VET Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanmaları EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VEU Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 1.Esnek EYF 0,0048 1,75 0,00525 1,91
VEK Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VGB Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VEB Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF 0,00502 1,83 0,00625 2,28
VGA Altın EYF 0,00250 0,9125 0,00300 1,09

Avantajları nelerdir?

Yaşam Kulüpleri:

Emeklilik Gelir Planlarımızı tercih eden katılımcılarımız Şirketimizin sunmuş olduğu Yaşam Kulüpleri* avantajlarından Elit Plus ayrıcalıklarıyla faydalanma imkanına sahip olurlar. Yaşam Kulüpleri sağlık, hobi, eğitim, spor, sosyal aktiviteler gibi konuların yanı sıra konut, araç ya da katılımcıların yaşamlarının farklı alanlarında hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen hizmetleri kapsamaktadır.

Vergi avantajı:

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikimlerinizin yatırıma yönlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği getiriler üzerinden herhangi bir gelir veya kurumlar vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Ancak, Keyifli Emeklilik Gelir Planı kapsamında tercih ettiğiniz emeklilik gelir programı doğrultusunda alacağınız her bir geri ödeme tutarı içindeki getiri tutarları üzerinden %5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

(*)Yaşam Kulüpleri ayrıcalıkları Şirketimizin Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emeklilik Gelir Planları kapsamında sunmuş olduğu bir ek fayda programıdır. Keyifli Emeklilik Gelir Planı ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için 444 9 237 no.lu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olan katılımcılarımızdan, emeklilik dönemlerinde düzenli maaş alınmasının yanı sıra ikramiye almak isteyen katılımcılarımız için uygun bir plandır.

Kimler yararlanabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 10 yıl kalıp, 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanan katılımcılarımız yararlanabilir.

Plana geçiş yapılabilmesi için sahip olunması gereken asgari birikim tutarı ne kadardır?

İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı’na dahil olabilmek için emekliliğe konu tüm sözleşmelerinizdeki toplam birikiminizin asgari 59.000 TL olması gerekmektedir.

Asgari ödenecek geri ödeme tutarı ne kadardır?

İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı kapsamında alabileceğiniz en düşük geri ödeme tutarı aylık 360 Türk Lirası’dır.

Azami ödenecek geri ödeme tutarı ne kadardır?

Düzenli geri ödeme tutarınız plana aktaracağınız toplam birikiminize göre Şirketimizce belirlenecektir. Ödenecek maaş tutarı başlangıçta otomatik hesaplandığından herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Düzenli geri ödemeler hangi periyodlarla alınabilir?

Düzenli geri ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyodlarda alabilir, düzenli geri ödeme periyodunuzu her bir sözleşme yılında 2 defa değiştirebilirsiniz.

Düzenli geri ödeme tutarı artış oranı nasıl belirlenir?

Düzenli geri ödemelerinizi, her sözleşme yıldönümünde, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış oranı kadar veya yıllık Tüketici Fiyat Endeksi artış oranının 1 puan üstünde olacak şekilde arttırabilirsiniz.

Düzenli geri ödeme tutar değişikliği yapılabilir mi?

Düzenli geri ödeme tutarınız emeklilik gelir planına aktaracağınız toplam birikime göre Şirketimizce otomatik belirlenir. İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı’nda maaş tutarı değişikliğinizi sadece maaş artış oranı dahilinde yapılabilirken, plan kapsamında düzenli geri ödeme tutarınızı her bir sözleşme yılında en fazla iki defa değiştirilebilirsiniz.

Ara ödeme alınabilir mi?

İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı kapsamında yılda 1 (bir) veya 2 (iki) defa, maaşınız kadar ara ödeme (ikramiye) talep edebilirsiniz.

Düzenli geri ödeme almaya ara verilebilir mi?

İstenildiği takdirde maaş almaya ara verebilirsiniz.

Plan değişikliği yapılabilir mi?

Yılda 4 (dört) defayı geçmemek koşuluyla plan değişikliği yapabilirsiniz.

Fon dağılım değişikliği yapılabilir mi?

Birikimlerinizi yatırıma yönlendirdiğiniz emeklilik fonlarının dağılımlarını yılda 6 (altı) defayı geçmemek koşuluyla değiştirebilirsiniz.

Plan kapsamındaki emeklilik fonları ve kesintileri nelerdir?

Fon Unvanı Fon Adı Fon İşletim Gider Kesintisi % (günlük) Fon İşletim Gider Kesintisi % (yıllık) Fon Toplam Gider Kesintisi % (günlük) Fon Toplam Gider Kesintisi % (yıllık)
VEE Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek EYF 0,0059 2,15 0,00625 2,28
VEG Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek EYF 0,0055 2,00 0,00625 2,28
VEH Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 0,0057 2,08 0,00625 2,28
VEL Vakıf Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Esnek EYF 0,0025 0,91 0,003 1,09
VET Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanmaları EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VEU Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 1.Esnek EYF 0,0048 1,75 0,00525 1,91
VEK Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VGB Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VEB Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF 0,00502 1,83 0,00625 2,28
VGA Altın EYF 0,00250 0,9125 0,00300 1,09

Avantajları nelerdir?

Yaşam Kulüpleri:

Emeklilik Gelir Planlarımızı tercih eden katılımcılarımız Şirketimizin sunmuş olduğu Yaşam Kulüpleri* avantajlarından Elit Plus ayrıcalıklarıyla faydalanma imkanına sahip olurlar. Yaşam Kulüpleri sağlık, hobi, eğitim, spor, sosyal aktiviteler gibi konuların yanı sıra konut, araç ya da katılımcıların yaşamlarının farklı alanlarında hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen hizmetleri kapsamaktadır.

Vergi avantajı:

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikimlerinizin yatırıma yönlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği getiriler üzerinden herhangi bir gelir veya kurumlar vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Ancak, İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı kapsamında tercih ettiğiniz emeklilik gelir programı doğrultusunda alacağınız her bir geri ödeme tutarı içindeki getiri tutarları üzerinden %5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

(*)Yaşam Kulüpleri ayrıcalıkları Şirketimizin Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emeklilik Gelir Planları kapsamında sunmuş olduğu bir ek fayda programıdır. İkramiyeli Emeklilik Gelir Planı ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için 444 9 237 no.lu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

Güvenceli Emeklilik Gelir Planı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olan katılımcılarımızdan, birikimleri üzerinden maaş alacakları süreyi veya maaş tutarını esnek olarak belirlemenin yanı sıra ikramiye de almak isteyen katılımcılarımız için uygun bir plandır.

Kimler yararlanabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 10 yıl kalıp, 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanan katılımcılarımız yararlanabilir.

Plana geçiş yapılabilmesi için sahip olunması gereken asgari birikim tutarı ne kadardır?

Güvenceli Emeklilik Gelir Planı'na geçiş yapılabilmesi için gerekli asgari birikim tutarı bulunmamaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olan tüm katılımcılarımız birikimlerine bakılmaksızın geçiş yapabilirler.

Asgari ödenecek geri ödeme tutarı ne kadardır?

Güvenceli Emeklilik Gelir Planı kapsamında alabileceğiniz en düşük geri ödeme tutarı aylık 120 Türk Lirası’dır.

Azami ödenecek geri ödeme tutarı ne kadardır?

Düzenli geri ödeme tutarınızı birikiminizle sınırlı olmak koşuluyla kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu tutarda herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Düzenli geri ödemeler hangi periyodlarla alınabilir?

Düzenli geri ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyodlarda alabilir, düzenli geri ödeme periyodunuzu her bir sözleşme yılında 2 defa değiştirebilirsiniz.

Düzenli geri ödeme tutarı artış oranı nasıl belirlenir?

Düzenli geri ödemelerinizi, her bir sözleşme yıldönümünde, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış oranı ile Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin 3 puan üstü arasında isteğinize göre belirleyeceğiniz bir oranda arttırabilirsiniz.

Düzenli geri ödeme tutar değişikliği yapılabilir mi?

Düzenli geri ödeme tutarınızı her bir sözleşme yılında en fazla iki defa değiştirebilirsiniz.

Ara ödeme alınabilir mi?

Güvenceli Emeklilik Gelir Planı’nda yılda en fazla 4 kere olmak üzere, ara ödemenin yapıldığı andaki birikimin %10’unu aşmayacak şekilde ara ödeme talep edebilirsiniz.

Düzenli geri ödeme almaya ara verilebilir mi?

İstenildiği takdirde maaş almaya ara verebilirsiniz.

Plan değişikliği yapılabilir mi?

Yılda 4 (dört) defayı geçmemek koşuluyla plan değişikliği yapabilirsiniz.

Fon dağılım değişikliği yapılabilir mi?

Birikimlerinizi yatırıma yönlendirdiğiniz emeklilik fonlarının dağılımlarını yılda 6 (altı) defayı geçmemek koşuluyla değiştirebilirsiniz.

Plan kapsamındaki emeklilik fonları ve kesintileri nelerdir?

Fon Unvanı Fon Adı Fon İşletim Gider Kesintisi % (günlük) Fon İşletim Gider Kesintisi % (yıllık) Fon Toplam Gider Kesintisi % (günlük) Fon Toplam Gider Kesintisi % (yıllık)
VEE Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek EYF 0,0059 2,15 0,00625 2,28
VEG Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek EYF 0,0055 2,00 0,00625 2,28
VEH Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 0,0057 2,08 0,00625 2,28
VEL Vakıf Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Esnek EYF 0,0025 0,91 0,003 1,09
VET Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanmaları EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VEU Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 1.Esnek EYF 0,0048 1,75 0,00525 1,91
VEK Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VGB Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,0051 1,86 0,00525 1,91
VEB Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF 0,00502 1,83 0,00625 2,28
VGA Altın EYF 0,00250 0,9125 0,00300 1,09

Avantajları nelerdir?

Yaşam Kulüpleri:

Emeklilik Gelir Planlarımızı tercih eden katılımcılarımız Şirketimizin sunmuş olduğu Yaşam Kulüpleri* avantajlarından Elit Plus ayrıcalıklarıyla faydalanma imkanına sahip olurlar. Yaşam Kulüpleri sağlık, hobi, eğitim, spor, sosyal aktiviteler gibi konuların yanı sıra konut, araç ya da katılımcıların yaşamlarının farklı alanlarında hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen hizmetleri kapsamaktadır.

Vergi avantajı:

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikimlerinizin yatırıma yönlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği getiriler üzerinden herhangi bir gelir veya kurumlar vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Ancak, Güvenceli Emeklilik Gelir Planı kapsamında tercih ettiğiniz emeklilik gelir programı doğrultusunda alacağınız her bir geri ödeme tutarı içindeki getiri tutarları üzerinden %5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

(*)Yaşam Kulüpleri ayrıcalıkları Şirketimizin Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emeklilik Gelir Planları kapsamında sunmuş olduğu bir ek fayda programıdır. Güvenceli Emeklilik Gelir Planı ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için 444 9 237 no.lu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR